شماره تماس: 02833855
فکس: 02833364200
ایمیل:
info@mehreganhospital.ir

آدرس:
قزوین – خیابان فردوسی – بالاتر از چهار راه فردوسی – جنب مرکز دیالیز – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

028-33365160-69 info@mehreganhospital.ir faenar

IPD

ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی از سال های گذشته در بیمارستان فوق تخصصی مهرگان انجام می شد و هم اکنون با توجه به مصوبه وزارت بهداشت در خصوص سازماندهی بیماران خارجی، به صورت جداگانه و تخصیص خدمات ویژه به این بیماران، بیمارستان فوق تخصصی مهرگان اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده است :
1. اختصاص واحدی مجزا در چارت سازمانی زیر نظر مدیریت اجرایی بیمارستان مهرگان
2. تشکیل تیم واحدIPD
3. استقرار کارشناس مسئول جهت پذیرش تا ترخیص این بیماران
3. فضای فیزیکی مناسب جهت پذیرش این بیماران