Center-logo

بیمار تا حد امکان نباید طلا، دستبند، النگو، جواهرات و… همراه خود داشته باشد زیرا بیمارستان و مرکز درمانی، هیچگونه مسئولیتی را در برابر آن نخواهد پذیرفت اگر بیمار ناخن مصنوعی دارد باید درآورده شود و تمام لاک های روی ناخن پاک شوند بیمار در حین جراحی نباید از سمعک، عینک و دندان مصنوعی استفاده کند تمام جواهرات و حلقه های انگشتان باید قبل از جراحی خارج شود.

بیمار تا حد امکان نباید طلا، دستبند، النگو، جواهرات و… همراه خود داشته باشد زیرا بیمارستان و مرکز درمانی، هیچگونه مسئولیتی را در برابر آن نخواهد پذیرفت اگر بیمار ناخن مصنوعی دارد باید درآورده شود و تمام لاک های روی ناخن پاک شوند بیمار در حین جراحی نباید از سمعک، عینک و دندان مصنوعی استفاده کند تمام جواهرات و حلقه های انگشتان باید قبل از جراحی خارج شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.