Center-logo

اگر پزشک به بیمار دستور داده باشد که چند ساعت قبل از عمل(از ساعت 24 شب قبل عمل )، غذا نخورد، بیمار نیز باید در تمامی وعده‌ها و میان‌وعده‌های غذایی خود که شامل شیرینی، وعده سبک و… می‌شوند، هیچ چیزی نخورد و ننوشد چرا که در حین جراحی، معده باید خالی بوده تا در زمان بیهوشی غذا از معده وارد ریه نشود و به بیمار حالت تهوع دست ندهد. بیمار از حدود هشت ساعت قبل از شروع جراحی نباید چیزی بخورد یا مایعی بیاشامد. البته در اعمال جراحی اورژانس که فرصت برای مدتی نخوردن و خالی شدن معده نیست متخصص بیهوشی از روش هایی استفاده میکند تا احتمال این عارضه کم شود. اگر بیمار، به دلیل ابتلا به دیابت، انسولین مصرف می‌کند، باید پیش از عمل از خوردن و آشامیدن خودداری کند. در این بین باید، تیم پزشکی از وضعیت او آگاه بوده و در صورت لزوم اقدامات احتیاطی را انجام دهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.