متن
متن

آدرس:
قزوین – خیابان فردوسی – بالاتر از چهار راه فردوسی – جنب مرکز دیالیز – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

028-33365160-69 info@mehreganhospital.ir faenar

چارت مدیران اجرایی

آقای دکتر محسن تبریزی

مدیرعامل

تخصص : جراح چشم

آقای دکتر محسن تبریزی

مدیرعامل

تخصص : جراح چشم

آقای دکتر محسن تبریزی

مدیرعامل

تخصص : جراح چشم

آقای دکتر محسن تبریزی

مدیرعامل

تخصص : جراح چشم