Center-logo

پیام مدیر عامل

با آرزوی شفای عاجل برای تمامی بیماران از درگاه خداوند متعال

مقدم شما بیماران محترم را به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان استان قزوین گرامی داشته و ازشما بخاطر انتخاب این بیمارستان جهت رفع نیازهای تشخیصی و درمانی خود سپاسگزاریم . امید دارم با رعایت بالاترین استانداردهای کیفیت خدمات درمانی و ایمنی بیمار و استفاده از کارکنان مجرب و تکنولوژی پیشرفته در جهت بهبودی بیماران و رضایت شما گامهای موثری برداریم.
در این راه شما می توانید با انتقادها و پیشنهادهای سازنده خود ما را یاری فرمایید.


دکتر محسن تبریزی          
مدیرعامل گروه پزشکی الوندطب