دسته بندی :

حضور مدیریت بیمارستان مهرگان به مناسبت تبریک روز حسابدار در واحد مالی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.