دسته بندی :

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان،بازدید جامع ‌ارزیابان معاونت درمان از بیمارستان خصوصی مهرگان در تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ انجام شد.
در این بازدید کلیه بخشهای بالینی و پاراکلینیکی این بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.