Center-logo

آزمایشگاه بیمارستان مهرگان همگام با سایر بخشهای فوق تخصصی بیمارستان با بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی در خدمت مراجعه کنندگان بوده و با ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی رضایت خاطر پزشکان و بیماران محترم را فراهم می سازد.

این آزمایشگاه با برنامه ریزی کارشناسانه و فضای بسیار مناسب و تجهیزات نوین و مدرن و آنالیزهای پیشرفته و همچنین با در اختیار داشتن متخصصین مختلف و کارشناسان و کارکنان فنی و اداری ، فعالیت خود را آغاز نموده  و طبق ضوابط اداره کل آزمایشگاه سلامت وزارت بهداشت و درمان با به کارگیری استانداردهای دقیق و بین المللی خدمات ارزنده ای را ارایه می نماید. این مرکز بالینی به صورت شبانه روزی در سه شیفت کاری و داشتن قرارداد با بیمه های مختلف پایه و تکمیلی، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی سرپایی و بستری می باشد.

خدمات این بخش عبارتند از :

  1. بیوشیمی
  2. هرمونی
  3. میکروب
  4. انگل و ادرار
  5. هماتولوژی (خون شناسی)
  6. ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
  7. پاتولوژی
  8. بانک خون