شماره تماس: 02833855
فکس: 02833364200
ایمیل:
info@mehreganhospital.ir

آدرس:
قزوین – خیابان فردوسی – بالاتر از چهار راه فردوسی – جنب مرکز دیالیز – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

028-33365160-69 info@mehreganhospital.ir faenar

هیئت مدیره

 لیست هیئت مدیره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتخصص
1آقای دکتر محسن تبریزیمدیرعاملجراح چشم
2آقای دکتر مهدی خانلریعضو هیئت مدیرهجراح چشم
3آقای دکتر مهدی ابتهاجعضو هیئت مدیرهبیهوشی
4آقای دکتر سهراب صالحیعضو هیئت مدیرهاورولوژی
5آقای دکتر سعید طرلانعضو هیئت مدیرهفوق تخصص جراحی کودکان