برگزاری جشن روز کارمند در بیمارستان مهرگان

هر صبح به امید روزی پرتلاش بر می خیزی و گام در مسیر خدمت رسانی و تلاش می نهی. تو خود خوب میدانی که چه گره های بزرگی از مشکلات مردم با دست و قلم تو باز می شود. ثانیه ها، دقیقه  می شوند و دقیقه ها، ساعت. تا آن همگام که صدای اذان تو را به خود می آورد. اصلا متوجه نمی شوی که چگونه گذشت. روز به نیمه رسیده و تو روز خود را با خدمت  به خلق گذرانده ای. مهیای نماز می شوی با قلبی آرام و خرسند از یاری رساندن به هموطنت. بدان دعای خیر او پشتوانه توست، ای کارمند.

صبح روز 5 شنبه 1395/06/04 جشنی به مناسبت روز کارمند در بیمارستان مهرگان برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمعی از 

پرسنل پرتلاش و سختکوش بخش اداری ( پذیرش ، اسناد پزشکی ، روابط عمومی ، کارگزینی ، حسابداری ، IT ، انبار ، منشی بخش ها ، کارمندان اداری آزمایشگاه  و رادیولوژی ) و همچنین مدیران ارشد بیمارستان برگزار گردید، هدایاییی از طرف مدیریت به پاس قدرانی از زحمات به ایشان اهدا گردید.

گزارش از:

امیرشاهی/روابط عمومی بیمارستان مهرگان