یکم شهریورماه روز پزشک مبارک...

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد، آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود ، ملائک شما را می ستایند** روز پزشک مبارک**

**روابط عمومی بیمارستان مهرگان**