برگزاری جشن روز ماما در مهرگان...

هزاران گل باغچه زندگی بوسه می زنند بر دستان آن فرشته ای که ساکن خانه ایست در خیابان بهار،کوچه اردیبهشت، پلاک ۱۵

15 اردیبهشت ماه روز ماما بر تمامی ماماهای زحمتکش کشور به خصوص عزیزان ماما در بیمارستان مهرگان گرامی باد...