برگزاری جشن روز جهانی کارگر در مهرگان...

تمام روزهای شکوفا از تلاش، روز تو باد !

روز بهروزی من، روز بهروزی تو، روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان...

دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها...

شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها !

**********************************************

روز 12 اردیبهشت ماه بیمارستان مهرگان جشنی به مناسبت روز کارگر برگزار گردید. در این جشن که با حضور جمعی از مدیران و پرسنل خدمات ، انتظامات ، تاسیسات و ... حضور داشتند جناب آقای دکتر نیک پندار ریاست محترم بیمارستان در خصوص جایگاه خدمات و دیگر پرسنل در بیمارستان سخرانی و از زحمات و تلاش عزیزان قدردانی کردند. در پایان به خدمه نمونه بیمارستان، هدیه و لوح تقدیر و به دیگر عزیزان هدایایی اهداء گردید.

گزارش از :

امیرشاهی/ روابط عمومی