نوروز 95 بر همه ایرانیان گرامی باد ...

             نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی یادآور شکوه ایران

                    و یگانه یادگار جمشید را به شما تبریک میگویم

امید که سال جدید برایمان کرداری نیک گفتاری نیک پنداری نیک به ارمغان آورد!

                                   عید نوروز ۱۳۹۵ مبارک

 

                           **روابط عمومی بیمارستان مهرگان**                                                                                                                      

 

 

برای مشاهده تصاویر نوروزی در مهرگان به قسمت:

درباره بیمارستان/گالری تصاویر/حال و هوای نوروز95 در مهرگان

مراجعه فرمایید.