انجام زایمان بی درد در بیمارستان مهرگان

به خاطر داشته باشیم که زایمان بدون درد ولی طبیعی حق مادر و نوزاد است دربیمارستان فوق تخصصی مهرگان برای کاهش درد مادران در حین زایمان طبیعی، به خصوص در مادرانی که اولین تجربه زایمان را دارند، زایمان های طبیعی به شکل بی درد توصیه می شود.

زایمان بی درد در این مرکز توسط تیم مجرب شامل پزشک متخصص زنان، پزشک متخصص بیهوشی، ماما و تکنسین بیهوشی انجام می شود و انتخاب آن با اطلاع و رضایتمندی کامل مادر می باشد...                                        آدرس تلگرام بیمارستان : @mehreganhospitalQAZ