ترخیص یکی از آسیب دیدگان تصادف کارگران نیرو محرکه از مهرگان

آقای حسن رهگذر از آسیب دیدگان حادثه تصادف کارگران نیرو محرکه امروز از بیمارستان مهرگان مرخص شدند / روابط عمومی بیمارستان مهرگان @mehreganhospitalQAZ