دکتر حمیدرضا ابوعلی

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا ابوعلی

تخصص: جراح و متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی: 84302
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----