دکتر محسن صفاری زاده

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن صفاری زاده

تخصص: جراح و متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی: 34804
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----