دکتر علی سجادی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی سجادی

تخصص: جراح و متخصص ارتوپدی

شماره نظام پزشکی: 31679
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----