دکتر نادر خواجه شاهزانیان

نام و نام خانوادگی: دکتر نادر خواجه شاهزانیان

تخصص: متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی: -----
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----