دکتر عارف مصلایی

نام و نام خانوادگی: دکتر عارف مصلایی

تخصص: متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی: 44560
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----