دکتر نقی رحمانی

نام و نام خانوادگی: دکتر نقی رحمانی

تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی

شماره نظام پزشکی: 65230
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----