دکتر طیبه بستانی املشی

نام و نام خانوادگی: دکتر طیبه بستانی املشی

تخصص: متخصص قلب

شماره نظام پزشکی: 70456
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----