دکتر گیتا فرشاد

نام و نام خانوادگی: دکتر گیتا فرشاد

تخصص: جراح و متخصص زنان

شماره نظام پزشکی: 86899
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----