دکتر ژاله کبوتر آهنگی

نام و نام خانوادگی: دکتر ژاله کبوتر آهنگی

تخصص: جراح و متخصص زنان

شماره نظام پزشکی: 26171
درباره پزشک

آدرس مطب :

فردوسی جنوبی ، ساختمان پزشکان دی 

شماره تماس :

33233512

برنامه مطب

روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 16:30 الی 21

برنامه بیمارستان
-----