دکتر محمد حکیم جوادی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حکیم جوادی

تخصص: متخصص کلیه و مجرای ادرار

شماره نظام پزشکی: 31093
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----