دکتر مهدی خانلری

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی خانلری

تخصص: جراح و متخصص چشم

شماره نظام پزشکی: -----
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----