دکنر علی اکبر حاجی آقا محمدی

نام و نام خانوادگی: دکنر علی اکبر حاجی آقا محمدی

تخصص: فوق تخصص گوارش

شماره نظام پزشکی: 43867
درباره پزشک

آدرس مطب :

خیابان بوعلی ، ساختمان پزشکان سینا

شماره تماس :

33237944

برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----