دکتر نسرین باباخداوردی

نام و نام خانوادگی: دکتر نسرین باباخداوردی

تخصص: متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی: 50503
درباره پزشک

آدرس مطب :

چهارراه فردوسی ، ساختمان پزشکان فردوسی ،

شماره تماس :

33222414

برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----