دکتر ملیحه چرخچیان

نام و نام خانوادگی: دکتر ملیحه چرخچیان

تخصص: فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون

شماره نظام پزشکی: 42113
درباره پزشک

آدرس مطب :

خیابان فردوسی ، بن بست مینا ، ساختمان پزشکان آزادی

شماره تماس :

33222412

برنامه مطب

روزهای فرد از ساعت 14 الی 21

برنامه بیمارستان
-----