دکتر علیرضا پیروزبخت

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا پیروزبخت

تخصص: متخصص جراحی مغز و اعصاب

شماره نظام پزشکی: 37271
درباره پزشک

دریافت نوبت به صورت حضوری ، روزهای دوشنبه از ساعت 14 الی 15 از قسمت پذیرش بیمارستان مهرگان

برنامه مطب

مطب در تهران 

برنامه بیمارستان
دریافت نوبت به صورت حضوری ، روزهای دوشنبه از ساعت 14 الی 15