دکتر سهراب صالحی

نام و نام خانوادگی: دکتر سهراب صالحی

تخصص: فوق تخصص کلیه و مجرای ادرار

شماره نظام پزشکی: 61316
درباره پزشک
-----
برنامه مطب
-----
برنامه بیمارستان
-----