بیش فعالی

 بیش فعالی چیست : 

اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در کودکان است ،که به اختصار ADHD   نامیده می شود.

علایم  بیش فعالی:

¨ مشکل در توجه

¨ فعالیت بیش از اندازه

¨ انجام عمل قبل از فکر کردن به آن

خیلی از والدین که کودکشان دچار بیش فعالی هستند نمی دانند باید چگونه با او برخورد کنند برای  حل این مشکل با ما همراه باشید.

¨ کودکتان الگوی رفتار شماست.پس اگر می خواهید او صدایش را بلند نکند.خود شما هم صدایتان را در حد معقول نگه دارید.

¨ احساس دست داده از رفتار او به خودتان را صادقانه ابراز کنید.

¨ فرزند خود را تشویق کنید.

¨ کودک خود را با دیگران مقایسه نکنید.

¨ در مقابل او بنشینید تا به حرفهایتان توجه کند،نه اینکه او را به زور وادار به این کار کنید

و ...

برای مشاهده فایل آموزشی زیر ، روی آن کلیک کنید :

1.pdf