اورولوژی

 

بخش اورولوژی  بیمارستان مهرگان ، با برخورداری از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های موجود و پزشکان و جراحان فوق تخصص و مجرب، و پرسنل کارآمد ، خدمات تخصصی و فوق تخصصی را با بالاترین کفییت به شرح زیر ارائه می کند:

 

1. اعمال جراحی کلیه:

 • PCNL (خارج کردن سنگ کلیه به وسیله آندوسکوپی)
 • جراحی رادیکال نفرکتومی برای سرطان های کلیه
 • جراحی ترمیمی کلیه UPJO (تنگی محل اتصال کلیه به حالب)

2اعمال جراحی  فوق کلیه :

 • برداشتن غده فوق کلیه در موارد بدخیمی

   

3. اعمال جراحی حالب :

 • TUL : سنگ شکن حالب با آندوسکوپی
 • جراحی ترمیم حالب در موارد تنگی

4. اعمال جراحی مثانه :

 • رادیکال سیستکتومی برای موارد بدخیمی های مثانه
 • سنگ شکن مثانه( سیتولاپاکسی)
 • جراحی های ترمیم مثانه ( آگومانتاسیون سیتوپلاستی)

5اعمال جراحی مجرا:

 • آسیب های مجرا و قطع مجرا
 • جراحی اختلالات مادرزادی مجرا مثل هیپوسپادیاز

6. جراحی های ناباروری:

 • وازووازوستومی: بستن لوله مردان
 • واریکوسل

7. جراحی های بدخیمی بیضه:

 • رادیکال اورکیدکتومی
 • RPLND  برداشتن غدد لنفاوی پشت صفاقی

8جراحی های پروستات:

 • TURP : جراحی آندوسکوپیک پروستات
 • جراحی باز پروستات
 • رادیکال پروستاکتومی برای سرطانهای پروستات