گوش و حلق و بینی

بخش جراحی گوش، حلق و بینی بیمارستان مهرگان  با برخورداری از دستگاه‌های پیشرفته و حضور پزشکان و جراحان متخصص و برجسته، خدمات خود را در موارد زیر ارائه می‌کند:

  1. عمل جراحی پلاستیک بینی
  2. جراحی اصلاح انحراف تیغه بینی (سپتو پلاستی )
  3. عمل اندوسکوپی  سینوس (جهت درمان سینوزیت  ، پولیپ بینی ، توده های بینی)
  4. رفع انسداد مجرای اشکی به وسیله اندوسکوپی بینی (DCR)
  5. اتوپلاستی ( عمل زیبایی لاله گوش )
  6. عمل جراحی توده های گردن و غدد بزاقی
  7.  جراحی عوارض گوش ( کم شنوایی ، عفونت گوش )
  8.  تیروئیدکتومی : جراحی تیروئید 
  9. جراحی های ناحیه حلق و حنجره