بخش داخلی

 

 بخش داخلی  بیمارستان مهرگان  با  برخورداری از دستگاه‌های پیشرفته و حضور پزشکان و جراحان متخصص و برجسته، خدمات خود را در موارد زیر ارائه می‌کند:

  1. بیماری های گوارشی
  2. بیماری های ریوی
  3. بیماری های غدد
  4. انواع بیماریهای عفونی
  5. بیماریهای مفصلی و روماتیسمی
  6. نفورولوژی: ( درمان مشکلات کلیه و مجاری ادراری )
  7. آنکولوژی: ( درمان مشکلات خونی )