دیسک گردن

تعریف گردن درد

گردن درد  زمانی اتفاقی می افتد که مفصل بین دو استخوان در وضعیتی قرار می گیرد که سبب کشش بیش از حد نسوج نرم اطراف مفصل می شود. این حالت در مورد هر یک از مفاصل بدن صادق است، اما در مورد ستون فقرات عوامل دیگری نیز دخالت می کنند.

این حالت ممکن است به علل زیر اتفاق بیفتد:

مدت طولانی در وضعیت بدی بنشینیم . یا ممکن است در تمام طول شب طوری بخوابیم یا دراز بکشیم که در حالت خوابیده یا درازکش سر در وضعیت بدی قرار گیرد یعنی به یک نقطه از آن فشار بیشتر وارد شود. و یا هنگام کار، بدن در وضعیت کشش شدید قرار گیرداز تمام این فشارهای وضعیتی، بد نشستن یعنی نشستن در حالی که سر به طرف جلو آمده است رایج ترین حالت بد قرار گرفتن است، بد قرار گرفتن به خودی خود می تواند گردن درد ایجاد کند، ولی پس از تشدید ناراحتی های گردنی، اغلب وضعیت نامناسب، ناراحتی گردن را شدت بخشیده و آن را به معضلی دائمی تبدیل می کند.

ممکن است هر کدام‌ از علائم زیر وجود داشته باشد :
▪ درد در گردن‌، که‌ به‌ کتف‌ها، بالای‌ شانه‌ها، قسمت‌ فوقانی‌ بازوها، دست‌ها، یا پشت‌ سر تیر می‌کشند.
▪ 
صدای‌ سایش‌ به‌ هنگام‌ حرکات‌ گردن‌ یا عضلات‌ شانه‌
▪ 
بی‌حسی‌ یا گزگز در بازوها، دست‌ها، و انگشتان‌؛ مقداری‌ از دست‌ رفتن‌ حس‌های‌ مختلف‌ در دست‌ها؛ و اختلال‌ در بازتاب‌ها (رفلکس‌ها)
▪ 
ضعف‌ عضلانی‌ و تحلیل‌ رفتن‌ عضلات‌؛ کاهش‌ بازتاب‌ها
▪ 
گیجی‌؛ راه‌ رفتن‌ نامتعادل‌
▪ 
با پیشرفت‌ بیماری‌، بی‌اختیاری‌ ادرار و عدم‌ کنترل‌ مثانه‌، و نیز ضعف‌ در پاها به‌ وجود می‌آید.
▪ 
خشکی‌ گردن
▪ 
سردرد

علائم دیسک گردن عبارتند از:

درد: درد بیمار بصورت تیر کشنده به شانه، بازو، ساعد و دست انتشار پیدا میکند.

اختلال حسی: بر حسب اینکه کدام ریشه عصبی در گردن تحت فشار قرار بگیرد قسمت های متفاوتی از اندام فوقانی و دست ممکن است دچار کاهش حس، خواب رفتگی وگزگزشود. 

اختلال حرکتی: بر حسب اینکه کدام ریشه عصبی در گردن تحت فشار قرار بگیرد عضلات متفاوتی در اندام فوقانی و گردن دچار کاهش قدرت میشوند. در صورت مزمن شدن بیماری، ممکن است عضله مربوط به عصب مورد نظر دچار لاغری شود.

 برای دریافت فایل زیر ، بر روی آن کلیک کنید تا دانلود شود :
disk_gardan.pdf