رسالت

رسالت ما در این بیمارستان آن است که با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند خود یعنی منابع انسانی مجرب و متخصص ، تجهیزات پزشکی پیشرفته و تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی ، خدمات درمانی ایمن با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی  را در محیطی دلپذیر و آرام ضمن پایبندی به منشور حقوقی بیمار به منظور حفظ  کرامات انسانی به مراجعین محترم ارائه نمائیم و از این طریق نقش موثر و سازنده ای در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده داشته باشیم .