کله سیستکتومی

برداشتن کیسه صفرا (کله سیستکتومی) چیست؟

کله سیستیت (التهاب کیسه صفرا)، باعث درد و حساسیت در قسمت فوقانی راست شکم شده، درد ممکن است به وسط جناغ یا شانه راست انتشار یابد و گاهی موجب تهوع و استتفراغ شود در بعضی از افراد ، پوست وسفیدی چشم، زرد شده  و با خارش همراه است . شایعترین علت آن سنگ صفراوی است .

به برداشتن کیسه صفرا کله سیستکتومی گویند که ممکن است جراحی به روش برش باز و یا از طریق بسته (لاپاراسکوپی ) انجام گردد .

روش برش باز:

در این روش کیسه صفرا را از طریق برش زیر دنده های سمت راست برمی دارند . در برخی از بیماران حین عمل در محل برش جراحی، لوله ای جهت تخلیه ترشحات  گذاشته می شود وگاهی اوقات نیز لوله معده جهت تخلیه ترشحات معده گذاشته می شود که معمولا بعد از 24 ساعت این لوله ها برداشته می شود .

روش بسته یا لاپاراسکوپی :

از طریق 4 عدد سوراخ ایجاد شده ، کیسه صفرای بیمار تحت جراحی قرار می گیرد و خارج میگردد و در این عمل نیز ممکن استت لوله معده ای  و یا لوله داخل شکم جهت تخلیه ترشحات گذاشته شود .

برای مشاهده فایل آموزشی زیر ، روی آن کلیک کنید :

4.pdf