نهان بیضگی

 نهان بیضگی چیست؟

نهان بیضگی یا عدم نزول بیضه یک نارسایی در نزول یک یا دو بیضه از طریق کانال اینگوینال به داخل ساک بیضه است.

شیوع در نوزادان پسر 3%تا5% می باشد . علت اصلی آن ناشناخته است . عدم نزول بیضه یک طرفه یا دو طرفه می تواند باشد .

معیار تشخیص معاینه فیزیکی و انجام سونوگرافی می باشد .

درمان:

در 55% موارد تا 1 سالگی بیضه ها خود به خود نزول می یابند ولی در نهان بیضگی حقیقی نزو ل بندرت پس از یک سالگی رخ می دهد..چنانچه بیضه ها نزول نیافتند در 1تا2 سالگی تصمیم برای عمل جراحی ارکیدو پکسی گرفته می شود.

 

برای مشاهده فایل آموزشی زیر ، روی آن کلیک کنید تا دانلود گردد :

5.pdf