شکاف لب

 لب شکری چیست؟

لب شکری ناهنجاریی است که بالفاصله بعد از تولد قابل تشخیص و مشاهده است لب شکر ی ممکن است یکطرفه یا دو طرفه

باشد وحتی ممکن است وسعت شکاف تا کف سوراخ بینی هم کشانده شود ( به این منظور و به علت اینکه این ناهنجاری با واکنش شدید عاطفی در والدین همراه است مهم می باشد که در بررسی اولیه تشخیص داده شود) .

در پسران شایع تر می باشد . در شکاف لب شدید شیرخوار قادر به مکیدن و ایجاد خلا در دهان نیست .

درمان:

درمان انتخابی جراحی است .گاهی نیاز به مداخله متخصصین دیگر نظیر جراح پلا ستیک - اعصاب - ارتودنسی و...می باشد.سن مناسب جراحی بین 6 تا21 هفتگی می باشد . گاهی همراه با شکاف کام نیز می باشد که ارجحیت با ترمیم لب شکری می باشد.

آموزش به والدین :

1- شیر خواران از طریق دهان تنفس می کنند در نتیجه مرتبا دهان و لب های آنان خشک شده و ترک می خورد بنابراین باید با چرب کردن لب ها از ترک خوردن لب ها جلوگیری کرد و پس از هر بار تغذیه دهان با آب ساده شستشو داده شود .

2- شیرخوار را هنگام تغذیه در آغوش بگیرید و در وضعیت نشسته به او شیر بدهید تا خطر خفگی یاخارج شدن از بینی یا ورود شیر به کانال شنوایی را کاهش دهید.

3 -شیرخوار را وادار کنید که مرتبا” در حین تغذیه آروغ بزند زیرا در هنگام استفاده ازوسایل ( قطره چکان - سرنگ با نوک پالستیکی - پستانک نرم با سوراخ گشاد ) هوا زیاد بلعیده می شود .

 

 برای مشاهده فایل آموزشی زیر ، روی آن کلیک کنید :

4.pdf