فتق کشاله ران

 فتق چیست و چگونه تشخیص داده میشود؟

هرگاه عضوی یا بخشی از آن از یک دها نه ی غیر عادی بیرون بزند فتق نامیده می شود . در فتق محتویات شکم از دهانه ی غیر عادی محیطی بیرون زده می شود .

این بیماری در پسران شایع تر از دختران می باشد ( در نوزادان نارس و کم وزن شیوع چشم گیری دارد ) ، ممکن است در بدو تولد ماهگی یا الی 3 مشخص نبوده ولی در 2 بیشتر به دلیل گریه شیرخوار و افزایش فشار داخل شکم محتویات شکم به درون کیسه بیضه و یا ناحیه ی کشاله ران رانده می شود .

علائم بیماری :

در کودکان بزرگتر سرفه های شدید و مداوم و تالش در ایستادن های طولانی فتق را مشخص می نماید و در صورت دراز کشیدن کودک برطرف خواهد شد . در لمس ناحیه کشاله ران برآمده است . در صورت وقوع عارضه در فتق عالیم دیگری

شامل بی اشتهایی و درد و بی قراری و یبوست اضافه می گردد.

درمان:

درمان جراحی می باشد .

مراقبت قبل از عمل جراحی:

  1. آرام نگه داشتن کودک قبل ازعمل جراحی
  2. ناشتا بودن قبل از جراحی
  3. در صورت وجود هرگونه عالیم غیر عادی به پرستار بخش اطلاع داده شود. 

 

برای مشاهده فایل آموزشی زیر روی آن کلیک کنید :

3.pdf