انسداد روده

انسداد روده چیست :

شایع ترین تظاهر بالینی انسداد روده در نوزادان استفراغ سبز رنگ می باشد .انسداد قسمت فوقانی دستگاه گوارش سبب بروز استفراغ زودرس در 42 ساعت اول زندگی می شود . هرچه انسداد در قسمت تحتانی تر باشد بروز استفراغ دیرتر است.

عدم دفع مدفوع (مکونیوم) نشانگر انسداد روده است .بزرگ شدن شکم نیز ارتباط مستقیم با سطح انسداد دارد .

در کودکانی که بعد از دوره نوزادی نزد پزشک آورده میشوند عالیم بیشتر به صورت درد شکم و استفراغ و اسهال یا یبوست می باشد

مراقبت قبل از جراحی :

1 - ناشتا بودن قبل از جراحی

4 - در زمان بستری رگ بیمار گرفته می شود و

سرم برای بیمار گذاشته می شود و در صورت

صالحدید پزشک آنتی بیوتیک های تزریقی شروع

می شود.

3 - در برخی موارد نیاز به پاکسازی روده می باشد

که توسط پرستاران ماهر این مهم انجام می شود.

آموزش به والدین :

1 -پوست اطراف کلوستومی به دلیل در

تماس بودن با مدفوع بسیار حساس شده و

در معرض زخم و عفونت می

باشد .شستشوی ناحیه بعد از اجابت مزاج

موردی ندارد (جهت شستشو از موادی

استفاده شود که کمترین حساسیت را

ایجاد نماید)

4 - برای جلوگیری از آسیب پوستی

میتوان از پماد اکسید دوزنگ در اطراف

کلوستومی استفاده کرد .

3 -در صورت مشاهده مدفوع نواری شکل

اسهال شدید - خونریزی و عدم دفع

سریعا” به پزشک اطالع دهید .

برای مشاهده فایل آموزشی زیر ، روی آن کلیک کنید :

2.pdf